Tänk sexigare, fem tips för att ändra ditt mindset